Polityka prywatności

Polityka prywatności

„STRATEGIE ROZWOJU S.C.” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta „STRATEGIE ROZWOJU S.C.” i użytkownika serwisów oraz biuletynów należących do „STRATEGIE ROZWOJU S.C.” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://strategie-rozwoju.pl

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: „STRATEGIE ROZWOJU S.C.” nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich serwisów i czasopism.

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez „STRATEGIE ROZWOJU S.C.”.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do „STRATEGIE ROZWOJU S.C.” można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Wymagane są tylko niezbędne dane. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do „STRATEGIE ROZWOJU S.C.” wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala „STRATEGIE ROZWOJU S.C.” zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

„STRATEGIE ROZWOJU S.C.” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości „STRATEGIE ROZWOJU S.C.” rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów „STRATEGIE ROZWOJU S.C.”. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych „STRATEGIE ROZWOJU S.C.”.

Cookies (Ciasteczka)

Serwis internetowy należący do „STRATEGIE ROZWOJU S.C.” wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie współpracy z partnerami serwisu i naliczanie odpowiednich prowizji partnerom. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


© Strategie Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-034, przy ul. Wawelskiej 12B/8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423485 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy spółki: 6000,00 zł (sześć tysięcy złotych), opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5833153090
Powered by WP Symposium - Social Networking for WordPress v13.02