Strategie Rozwoju s.c.

Nr tel. (+48) 509 758 526

Email: biuro@strategie-rozwoju.pl

Adres: Wawelska 12b/8, 80-034 Gdańsk

NIP: 583-306-74-91

Nr konta: 04 2490 0005 0000 4500 1502 3375


© Strategie Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-034, przy ul. Wawelskiej 12B/8, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423485 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy spółki: 6000,00 zł (sześć tysięcy złotych), opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5833153090
Powered by WP Symposium - Social Networking for WordPress v13.02